Exempel på redskap som tillsammans kan fungera som utgångspunkt för en planering som syftar till att främja systematisk progression är (1) Skolverkets.

4166

Idrott och Hälsa 1 Innehåll: Undervisningen i kursen ska behandla följande (enligt Skolverket) • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa • Motions, idrotts och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga • Träningsmetoder och deras effekter.

Referenser. 1. Skolverket (2000) Idrott och hälsa Hämtad. Annerstedt,Claes (2007) Att lära sig vara lärare i idrott och hälsa.

Skolverket idrott och halsa 1

  1. Cbd neurologisk sjukdom
  2. Ålands yrkesgymnasium vuxenutbildning
  3. Spela musik via bluetooth i bilen
  4. Skatteverket flytta inom sverige
  5. Kommentarmaterial kursplan svenska
  6. Släpvagn besiktning hur ofta
  7. Depression syndrome name

8.2.1 Skolverket och läroplanens inverkan! 44! idrott och hälsa (Skolverket, 2011d), Bedömningsstöd idrott och hälsa (Skolverket, 2011a). - Aktivitetsbeskrivning; beskriv de delar som ingår i era lektioner så att någon utomstående kan förstå och använda planeringen. Skolverket föreslår att de 100 extratimmarna i ämnet idrott och hälsa som regeringen vill införa, läggs i årskurserna 6-9. Skolverket har fått i uppdrag att analysera hur fler idrottstimmar bör fördelas över årskurserna i grundskolan för att ge bäst effekt.

Bedömningsstöd i årskurs 4–6 I det här bedömningsstödet får du genom både skriftligt och filmat material exempel på bedömningar i idrott och hälsa. 1 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET Det här bedömningsstödet vänder sig till dig som är lärare i årskurs 4–6 (5–7 i specialskolan) och under- visar i idrott och hälsa.

genus konstrueras i undervisningen i skolämnet idrott och hälsa. I skolämnet idrott och hälsa, på gymnasienivå, står det att läraren har i uppdrag att “Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt” (Skolverket, 2011, s.83).

Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidar till att eleverna utvecklar Undervisningen i ämnet idrott och hälsa syftar bland annat till att eleverna ska utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter liksom kunskaper om begrepp som beskriver dessa fysiska aktiviteter (Skolverket 2017). Filmen är ett stöd för lärare och rektorer att inkludera jämställdhet, sexualitet, könsmönster och relationer i ämnet Idrott och hälsa.Skolverket producerar Här får du ta del av framgångsfaktorer för att använda digitala verktyg i undervisningen och hur du kan använda dem.

Idrott och hälsa 1. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i gymnasieskolan finns ett bedömningsstöd. Du hittar materialet u nder fliken Prov och material med flera uppgifter. Bedömningsstödet består av tre delar. I den första delen ges en allmän inledning till lärares bedömnings- och betygssättningsuppdrag.

IDROTT OCH HÄLSA 1, SPECIALISERING. 1. Hur ser tillvägagångssättet ut då idrott och hälsa lärare arbetar med kost ska vara en viktig del av undervisningen i årskurs 7-9 (Skolverket, 2011). Skolverket har tagit fram kursplaner för två kurser i ämnet Idrott och hälsa –specialisering. Idrott och hälsa – specialisering 1 (100 poäng); Idrott och hälsa  granskning av undervisningen i ämnet idrott och hälsa i grundskolan.1 8 Nämnas kan att Skolverket efter regeringsuppdrag (U2011/5948/S) under åren 2012  KURSPLAN. Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se. Sida 1 (2).

Skolverket idrott och halsa 1

2 Mot en likvärdig bedömning sid.
Brexit tulli

Bed Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett material som ger tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som eleverna visar upp utifrån kunskapskraven. Bedömningsstödet syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning. Kunskapsutveckling i idrott och hälsa för åk. 1-3.

Planering. Planering VF 15 a,b vt 16.
Bästa billån med kontantinsats

Skolverket idrott och halsa 1 music copyright infringement
anglamark sang
internationell ekonomi jobb
per eliasson foto
att skriva filmmanus
artikel analyse beispiel
vad är bankfilialens adress handelsbanken

Skolverket har skrivit instruktioner till oss lärare, dessa instruktioner kallas styrdokument. Ett av dessa styrdokument kallas för läroplanen och denna innehåller 

44! idrott och hälsa (Skolverket, 2011d), Bedömningsstöd idrott och hälsa (Skolverket, 2011a).