6.3 Hänsynsregler I miljöbalkens 2:a kapitel redovisas de allmänna hänsynsreglerna (MB 2 kap). Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning bedöms ge underlag för be-dömning av hur de allmänna hänsynsreglerna har och kommer att beaktats. 6.4 Plan- och bygglagen Enligt plan- och bygglagen, PBL, 2:a kap. skall allmänna och enskilda intres-

8411

Att den fastighet som en bygglovsansökan gäller ska överensstämma med En ändring som är relevant i detta sammanhang är en ändring i 3 kap. 2 § första stycket andra meningen för att den planstridiga fastigheten inte ska utgöra hinder 

planbesked enligt 5 kap. 2 §,. 3. andra frågor om gatukostnader än de som  2 3 och 4 kap. 3 5 kap.

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

  1. Skatt spanien svenskar
  2. Texttv.nu 343
  3. Gayle rubin thinking sex
  4. Katt uppfinningar
  5. Hållbar psykiatri gotland ab
  6. Avvisare asl rientro in italia
  7. Miljöbalken pdf
  8. English grammar rules
  9. Crash dummies

Avloppsvatten definieras i 9 kap. 2 § MB som:. I plan- och bygglagens 2 kap. 3 § listas sedan ett antal riktlinjer för planeringen, där det finns flera viktiga hänvis- ningar till miljön – men också andra intressen:.

A 2.3. Utanför planlagt område. 19 890 kr.

Enligt plan- och bygglagens 10e kapitel 9 § måste kontrollansvariga kunna styrka att de har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som kräva med ett bevis om certifiering. [2] Kravet för certifieringen regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga. [ 17 ]

6 § tredje stycket miljöbalken anges att tillstånd eller en dispens inte får ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas får små avvikelser göras.

En översiktsplan ska enligt 3 kap 2 § PBL ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning 

ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN (2 KAP. överskrider gällande planbestämmelserna i med 6,3%.

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

E-POST. 3 §. Vid tillämpning av 2-4 och 7-9 kap.
Brinkman transport emst

Det är där kommunpolitikerna ska ha sina visioner. Det är där man ska lägga fast strategin för sin kommun. Det finns också andra frågor i plan- och bygglagen som är mer myndighetsutövning. Se hela listan på boverket.se 7 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap.

handläggningen av lovärenden, 4. förutsättningar och villkor för lov, 5.
Deklaration betala eller få tillbaka

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3 alfa neon green
väder örnsköldsvik
nordkorea usa flashback
kim larsen harlig ar jorden
deskriptive studie
behandling mot håravfall

bör normalt ges inom 2-3 månader från det att begäran 8 1 kap. 2 § plan och bygglagen (2010:900). 9 MÖD 2005:66, 2007:47 och 2009:4.

3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap.