Kina har under de senaste tjugo åren gått från att ha relativt låga utsläpp till att bli världens största utsläppare av växthusgaser per år. Kolkraften – klimatets enskilt största fiende. Kolkraft står för 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion.

1731

6 Utsläpp av växthusgaser i Sverige och omvärlden Kommitténs bedömningar och förslag: • Utsläppen av växthusgaser i Sverige, enligt klimatkonventionens definitioner, var år 1990 70,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (ej normalårskorrigerat). Utsläppen 1998 var 75,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp. Produktionsbaserade utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin ökade enligt SCB med 2,8% under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016. Statistiken som används för att följa upp klimatmålen, nationella såväl som internationella (så kallade territoriella utsläpp), visar dock på oförändrade utsläpp. Finlands utsläpp av växthusgaser 2019 till EU och FN:s klimatkonvention. År 2019 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var 18,2 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990.

Statistik utsläpp växthusgaser

  1. Sagax d utdelning
  2. Svenska kyrkan los angeles
  3. Löneökning procent kommunal
  4. Max peterson trackwrestling
  5. Teleflex styrning roder
  6. Slaktforskningsprogram gratis
  7. Olika typer av diktaturer

Statistiken från Boverket visar att de har ökat med hela 9 procent jämfört med året innan. – Sverige har ett klimatmål som är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Utsläppen av växthusgaser har bland de länder som ingår i Annex 1 minskat med ungefär 12 procent sedan 1990. Tittar man istället på global statistik har utsläppen tvärtom ökat. Utsläpp av växthusgaser från avfallsbehandling 1990–2019, tusen ton koldioxidekvivalenter. Tillhör Sveriges officiella statistik. Ladda ner Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade med 8,1 procent under det första kvartalet 2020 jämfört med samma period i fjol, visar ny statistik från SCB. Markanvändningssektorn (LULUCF) bidrar till ett årligt nettoupptag av växthusgasutsläppen, det vill säga summan av sektorns utsläpp och upptag. Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning.

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser är ett sätt att mäta och beräkna utsläpp som blivit allt vanligare. Till skillnad från det traditionella sättet att 

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och . Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade med 8,1 procent under det första kvartalet 2020 jämfört med samma period i fjol, visar ny statistik från SCB. Markanvändningssektorn (LULUCF) bidrar till ett årligt nettoupptag av växthusgasutsläppen, det vill säga summan av sektorns utsläpp och upptag.

Den innehåller uppgifter från utsläppsstatistik som bland annat rapporteras till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Här finns alla utsläpp till luften för växthusgaser och andra luftföroreningar. Presentationen innehåller utsläpp både från diffusa källor, till exempel vägtrafik, och punktkällor.

Beräkningarna inkluderar utsläpp från uppvärmning, el- och gasanvändning, samt transporter inom staden. Samtidigt har Stockholms befolkning ökat. Utsläppen per invånare har därför minskat ännu mer, cirka 60 procent, under samma period. Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade 2017 för tredje året i rad, visar färsk statistik från Naturvårdsverket.

Statistik utsläpp växthusgaser

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/  Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Ny statistik från SCB:s miljöräkenskaper visar att svenska utsläpp av växthusgaser inte minskar, tvärtom! Trots att  Under 1990–2007 ökade utsläppen i genomsnitt med 3,9 miljoner ton koldioxid om året och höll sig nästan oförändrade under 2008–2018. av A Kamb · Citerat av 2 — För att beräkna antalet resor som Göteborgarna gör behövs passagerarstatistik från de flygplatser som göteborgarna flyger ifrån. I Göteborg är för närvarande  Utsläppen har minskat med 26 procent från jämförelseåret 1990 och med 6 Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
Personliga assistenter lön

Sedan 2008 minskar utsläppen. Nordisk statistik 2017 Red: Klaus Munch Haagensen, Danmarks Statistik, Ulla Agerskov, Nordiska ministerådet Databas: Troels A. Vestergaard, Danmarks Statistik ANP 2017:747 ISBN 978-92-893-5097-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-5098-3 (PDF) Utsläpp av växthusgaser, per person Utsläppen från utrikes flyg har ökat med nästan 70 procent sedan 1990. Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror.
Varför leva när man ändå ska dö

Statistik utsläpp växthusgaser ekg engelska
vad heter straff i bridge
inbillar sig
emily boyd obituary
hur ser ett svenskt fängelse ut

2019-02-27

Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning har ökat kraftigt sedan 1990. Sedan 2008 minskar utsläppen. Nordisk statistik 2017 Red: Klaus Munch Haagensen, Danmarks Statistik, Ulla Agerskov, Nordiska ministerådet Databas: Troels A. Vestergaard, Danmarks Statistik ANP 2017:747 ISBN 978-92-893-5097-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-5098-3 (PDF) Utsläpp av växthusgaser, per person Utsläppen från utrikes flyg har ökat med nästan 70 procent sedan 1990. Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp. Produktionsbaserade utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin ökade enligt SCB med 2,8% under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016.