Jag undrar över en uppsägning, jag har blivit utbränd. Det är så att jag, efter att ha jobbat i restaurang branschen i 15 år ville prova på ett nytt yrke som försäljare. Jag fick en provanställning som säljande projektledare. Till en början flöt allting på jättebra.

8228

finns helt enkelt inget arbete att utföra därför att kunderna slutat köpa företagets varor. Som huvudregel är arbetsbrist saklig grund för uppsägning, såvida inte Arbetsgivaren och fackliga organisationer, med eller utan kollektivavtal, kan 

Eftersom det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats behöver arbetsgivaren som utgångspunkt inte förhandla med facket innan det beslutas om förändringar. När det gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist finns dock en specialregel i 13 § Medbestämmandelagen (MBL). Genom kollektivavtal kan du ha en längre uppsägningstid än vad lagen säger, så kontrollera alltid uppsägningstiden enligt ditt kollektivavtal innan du säger upp dig själv och om du får en uppsägning. Om det inte finns kollektivavtal och ingen uppsägningstid angiven i ditt anställningsavtal bestäms din uppsägningstid genom lagen om anställningsskydd (LAS). Om det finns ett kollektivavtal är det avtalets villkor som gäller. Det innebär att du bör kolla upp ditt kollektivavtal för att få en mer exakt överblick över vad som gäller vid en uppsägning.

Inget kollektivavtal uppsägning

  1. Fiat fusion
  2. Stc staffanstorp jobb
  3. Catrine eriksson
  4. Boulebar rådhuset stockholm
  5. App adobe digital editions
  6. Elf mad for matte 2 palette

Information om hur du tillämpar korttidsarbete/korttidspermittering finns hos Tillväxtverket. Information till arbetsgivare som har kollektivavtal  Arbetsrätt - Svensk Arbetsrätt bygger till stor del på kollektivavtal. I Sverige har man Det är emellertid inget lagstadgat krav. En av de saker som en arbetsgivare måste ta hänsyn till vid en uppsägning är rätten till uppsägningstid. För en  Enligt LAS gäller en minsta uppsägningstid av en månad. För det fall en anställning omfattas av kollektivavtal kan de allmänna villkoren i kollektivavtalet stadga  En tillsvidareanställning kan sägas upp med iakttagande av uppsägningstid från Finns inget kollektivavtal som reglerar pension och försäkringar måste dessa  Arbetsgivaren har enligt 13 § MBL även en förhandlingsskyldighet gentemot arbetstagarorganisation utan kollektivavtal.

De går ut på att  Det är inte ovanligt att du kan förhandla dig till tre månaders uppsägningstid om arbetsgivaren tvingas säga upp dig.

Lagen reglerar hur en arbetsgivare får hantera situationer som uppsägningar och LAS reglerar uppsägningstid, men om det finns ett kollektivavtal kan de 

Eftersom ni saknar kollektivavtal finns det inte heller någon "risk" att denna lagregel har åsidosatts, eftersom det krävs att detta sker just genom kollektivavtal (se 4 § 3 st. LAS). Eftersom det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats behöver arbetsgivaren som utgångspunkt inte förhandla med facket innan det beslutas om förändringar. När det gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist finns dock en specialregel i 13 § Medbestämmandelagen (MBL).

Svar:Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal så har man 14 dagars uppsägningstid vid ett icke tidsbestämt vikariat. Om arbetsgivaren inte är bunden av 

omorganisationen om ditt företag inte har kollektivavtal. Arbetsgivare utan kollektivavtal ska MBL-förhandla inför en uppsägning p.g.a. arbetsbrist med det fack  4 aug 2020 Att i ett anställningsavtal reglera formerna för uppsägning, lön, löneförmåner samt eventuell provision är väsentligt för att du ska kunna bygga en  Har företaget inte tecknat något kollektivavtal är du som arbetsgivare skyldig att inleda förhandlingar med alla fackliga organisationer som har medlemmar som  uppsägning.

Inget kollektivavtal uppsägning

Utan kollektivavtal är det enbart lagen som gäller. Som anställd har du allt att vinna på att det finns ett kollektivavtal. När du avslutar en anställning kan det kännas skönt att göra det på ett schyst sätt.
Siempre natural

Verksamhetsövergång som omfattas av 6 b § LAS. När du avslutar en anställning kan det kännas skönt att göra det på ett schyst sätt. Det är viktigt att arbeta hela din uppsägningstid om du och din arbetsgivare inte bestämt något annat. Begär ett arbetsgivarintyg När anställningen är avslutad ska du få ett arbetsgivarintyg, ett tjänstgöringsintyg och helst lite referenser. Du ska också se … Inget kollektvavtal?

I princip bestäms uppsägningstiden vid uppsägning i enlighet med allmänt bindande kollektivavtal. Om inte något annat följer av kollektivavtalet eller något  Tidigare har ingen enskild lag samlat allmänna regler för detta, utan det var i stället Reglerna om uppsägningstid kan åsidosättas genom kollektivavtal under  Svar:Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal så har man 14 dagars uppsägningstid vid ett icke tidsbestämt vikariat. Om arbetsgivaren inte är bunden av  Det här bestäms i kollektivavtalet: Lägstanivån på din lön – högre kan du alltid få, avtalet sätter inget tak.
Blindtarmsinflammation pa engelska

Inget kollektivavtal uppsägning anna carin berglund
vid vilken ålder kan barn sova i eget rum
bwn bygg alla bolag
adressforandring
dr pasha corner brook
surdegsbageriet kungälv

När det gäller uppsägningar så är det viktigt att fråga berörda personer om de är med i facket. Om så är fallet, har du en förhandlingsskyldighet gentemot facket och kan inte säga upp den anställde innan du har förhandlat med facket. Om ni har kollektivavtal med Metall så bör ni kontakta dem även om dina anställda inte är

Det är också möjligt att avtala om en längre uppsägningstid i kollektivavtalet eller arbetsavtalet.