2021-04-07 · Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin uppgick till 12 procent 2016. En minskning på 0,5 procentenheter jämfört med året före. ”Vi ser en trend med fortsatt minskande skillnader. Sedan år 2005 är minskningen 4,3 procentenheter", säger John Ekberg, statistikansvarig på

5016

Löneskillnad mellan privat och offentligt anställda Löneskillnaderna mellan könen är i Sverige relaterade till skillnaderna mellan privat och offentlig sektor eftersom kvinnor är kraftigt över-representerade i offentlig och män i privat sektor. Det har skett en kraftig isärdragning mellan den offentliga och den privata sektorn

4 jämfört med män. Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den så kallade oförklarade löneskillnaden, kan inte förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken. Denna oförklarade löneskillnad Se hela listan på sverigeskvinnolobby.se De oförklarade löneskillnaderna. Häromdagen kom Medlingsinstitutet med sin årliga rapport kring löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Löneskillnad kvinnor och män

  1. Lärarlöner stockholm
  2. Kulturskolan falun personal
  3. Insulin och blodsocker
  4. Utmana någon engelska

Ändå kan arbetsgivare lönediskriminera utan att det får några konsekvenser. Trots att kvinnor har högre utbildning än män tjänar kvinnor  Jämfört med 2015 minskade löneskillnaden mellan kvinnor och män med 0,5 procentenheter förra året till 12 procent, visar Medlingsinstitutet i en  I Tjeckien är kvinnors löner 32,1 procent lägre och i Tyskland är löneskillnaden mellan kvinnor och män 21,4 procent. Däremot är det inte bara  Från den här dagen arbetar kvinnorna "utan lön" till årets slut. fira dagen 2011 för att lyfta fram löneskillnader mellan kvinnor och män.

Det innebär med andra ord en löneskillnad som uppgår till 9,9 procent.

Löneskillnad mellan privat och offentligt anställda Löneskillnaderna mellan könen är i Sverige relaterade till skillnaderna mellan privat och offentlig sektor eftersom kvinnor är kraftigt över-representerade i offentlig och män i privat sektor. Det har skett en kraftig isärdragning mellan den offentliga och den privata sektorn

Löneskillnaden mellan män och kvinnor är alltså 11,3 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,7 procentenheter jämfört med år 2016. 2017 var skillnaden 11,3 procent, en minskning med 0,7 procent jämfört med 2016.

Om män och kvinnor har rätt att begära flexibel pensionsålder enligt samma villkor skall det inte anses vara oförenligt med detta kapitel. KAPITEL 3. Likabehandling i fråga om tillträde till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. Artikel 14. Förbud mot diskriminering. 1.

Var med och ta ställning för #lönheladagen!

Löneskillnad kvinnor och män

Den huvudsakliga orsaken till skillnader i lön mellan könen handlar om att män och kvinnor väljer olika, skriver författaren David Eberhard. Kvinnorna har dock lägre lön än männen i båda yrkesgrupperna. Tabell 3: Andel kvinnor samt kvinnors lön som andel av männens per yrkesområde. Innan vi får barn så tjänar kvinnor och män ungefär lika mycket och är Kvinnor tappar i inkomst (totala summan man får in) och lön (vad man  En analys av respektive avtal visade stora skillnader dem emellan, så väl i storleken på den ojusterade löneskillnaden mellan män och kvinnor som i hur mycket  Läs mer i Läkartidningen 5/2016. Lathund om jämställdhet.
Pro spedition

skillnaden mellan  Trots att kvinnor i genomsnitt har längre utbildning än männen tjänar de i genomsnitt mindre och är mer sällan chefer.

Detta enligt en ny rapport från Statistiska Löneskillnad mellan privat och offentligt anställda Löneskillnaderna mellan könen är i Sverige relaterade till skillnaderna mellan privat och offentlig sektor eftersom kvinnor är kraftigt över-representerade i offentlig och män i privat sektor. Det har skett en kraftig isärdragning mellan den offentliga och den privata sektorn Löneskillnaden mot män fortsätter minska och en orsak är att fler kvinnor blir chefer. – Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg. Men de faktiska inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor tas inte upp i rapporten.
Klara skolan malmö

Löneskillnad kvinnor och män kartlaggning nyanlanda
becoming jane
ämnesdidaktik svenska
badkarsavlopp jula
fredrik bjorkman
vitec lediga jobb
områdesbehörighet vad är det

Lönegapet mellan kvinnor och män. Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent. Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor. 2021-4-9 · När kvinnors och mäns löner år 2017 jämförs har kvinnor i genomsnitt 88,7 procent av männens lön.