Hälsa och sjukdom olika kulturer!! Ons 29 apr 2009 14:12 Läst 6436 gånger Totalt 1 svar. mom88. Visa endast Ons 29 apr 2009 14:12

8318

Hur mår du, utifrån flera olika perspektiv på hälsa? ur ett miljöperspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Man har ingen sjukdom, och alla kroppsliga funktioner fungerar som de ska.

Sjukdom, såväl psykisk som fysisk, finns i och påverkas av den sociokulturella kontexten (kulturella och sociala beteenden). Fattigdom, social utslagning och dåligt politiskt inflytande, samt svårighet att anpassa sig i samhället är sammankopplat med ökad psykisk ohälsa. och ofta kan två världar krocka i vården när olika kulturer möts. Hälsa och ohälsa är alltså kulturrelaterade begrepp, vilket gör att sjukdom aldrig endast är ett biologiskt tillstånd utan måste tolkas utifrån sitt kulturella sammanhang (3). Samhället Att Sverige idag är ett samhälle fullt av olika kulturer är nog känt av alla. Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) innebär att människor med olika kulturer, politiska ideologier, religioner och livsåskådningar lever i samma värld, i samma land eller i samma miljö.

Hälsa och sjukdom i olika kulturer

  1. Hur många olyckor sker i mörker
  2. Bli pilot i voksen alder
  3. Gamla ryggsäckar
  4. Största fastighetsägare sverige
  5. He laundry detergent brands
  6. Ct lung emboli
  7. Tipski projekt za kiosk
  8. Snittlön premier league

I mötet med människor i vården är det därför värdefullt att ta del av andra vetenskaper; som exempelvis antropologi, historia, filosofi, sociologi och etnologi för förståelsen av vad som påverkar människors hälsa. 2020-08-09 Varje kultur har sin syn på hälsa och sjukdom. Vårdpersonal uppger att de upplever stora svårigheter i mötet med patienter från andra kulturer. LÄS MER. 3. Diabetes typ 2 ur ett kulturellt perspektiv-en litteraturstudie om patienters uppfattningar och kunskaper om sjukdomen och dess behandling 2009-04-29 Barbosa da Silva och Ljungquist (2003) innebär att människor med olika kulturer, politiska ideologier, religioner och livsåskådningar lever i samma värld, i samma land eller i samma miljö. Varje kultur har sina speciella föreställningar om bl.a.

Som anställd inom hälso- och sjukvården är det viktigt att känna till något om hur hälsa definieras i samisk kultur.

En intressant och utmärkande aspekt av sociala interaktioner är att det finns flera olika sätt att hälsa på människor och att dessa är beroende av det kulturella sammanhanget. Men det rör sig om mer än bestämda kultur-, familje- och samhällsgrupper.

I mötet med människor i vården är det därför värdefullt att ta del av andra vetenskaper; som exempelvis antropologi, historia, filosofi, sociologi och etnologi för förståelsen av vad som påverkar människors hälsa. 2020-08-09 Varje kultur har sin syn på hälsa och sjukdom.

Föreställningar och idéer som kan förklara det som händer i samband med sjukdom och död utvecklas i en kultur. Hur sjukdom skall behandlas, d.v.s. vilka behandlingsmetoder som ska användas, har samband med den aktuella kulturens medicinska inställning. Behov och förväntningar på den som vårdar ser olika ut i olika kulturer. Detta kan skapa problem i mötet mellan patient och vårdare. En kulturs sätt att …

hälsa, sjukdom, död, barnuppfostran och familj.

Hälsa och sjukdom i olika kulturer

Föreställningar och idéer som kan förklara det som händer i samband med sjukdom och död utvecklas i en kultur. Hur sjukdom skall behandlas, d.v.s. vilka behandlingsmetoder som ska användas, har samband med den aktuella kulturens medicinska inställning. Behov och förväntningar på den som vårdar ser olika ut i olika kulturer. Detta kan skapa problem i mötet mellan patient och vårdare.
Avgångsvederlag skatteregler

I redovisningen lyfts tre olika områden: den ojämlika hälsan, där resultaten redovisas I flera teorier om hälsobegreppet skiljer man på ohälsa och sjukdom. nomiska, kulturella och kunskapsmässiga, vilket i sin tur leder till bättre möjligheter. Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. I dag kan hälsa dels betraktas som frånvaro av sjukdom och dels som ett ideal för det goda livet Detta varierar mellan olika kulturer och kan således leda till olika hälsobegrepp.

5 Olika kulturers syn på hälsa och sjukdom, vård och omsorg Belys olika frågor genom att göra en fält-studie med intervju. Examination och utvärdering När du gjort alla studiearbeten ska du planera för examination.
Den inte cirkeln

Hälsa och sjukdom i olika kulturer lennart lindström unt
virusutslag
money pension
skriva källförteckning apa
hyresrätt helsingborg
hkscan avräkning
truckladdningsrum

Hälsa och sjukdom olika kulturer! Vi har ofta fördomar mot dem som drabbats av psykisk ohälsa. Det är en syn som styrs av vårt samhälle och den kultur vi lever i. Vad som betraktats som psykisk sjukdom har varierat genom åren. Siffrorna ovan kommer från den statliga kampanjen Hjärnkolls opinionsundersökningar.

Kulturella aspekter på hälsa, sjukdom och död 1. Sanningen om dukkha – att det finns lidande i livet, allt från obehag och otill-fredsställelse till olika slags fysiska och psykiska smärtor. 2. Sanningen att orsaken till dukkha är okunnighet och fasthållande av käns-lor såsom begär, girighet, motvilja och hat, som ger upphov till olika slags ogynnsamma handlingar. 3. Detta nummer av Socialmedicinsk tidskrift belyser och diskuterar hälsa, vård och helande utifrån aktuell antropologisk forskning.