Samtliga återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs regelverk för emittenter - Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och ska ske före årsstämman 2021. Egna aktier får återköpas i den utsträckning bolagets totala innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget.

5371

Återköp fick ske av sammanlagt högst 685 000 aktier vid ett eller flera tillfällen på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen skedde till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Rapportering har skett via börsen i enlighet med gällande regler.

Genomförda återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Nasdaq Stockholms hemsida, som uppdateras dagligen. Totalt innehav av egna aktier uppgick per den 31 mars 2020 till 136 496 aktier, motsvarande 0,88 procent av det totala antalet emitterade aktier. Återköp av aktier. 2021-04-14 2021-04-12 Återköp fick ske av sammanlagt högst 685 000 aktier vid ett eller flera tillfällen på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter. Återköpen skedde till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Återköp aktier nasdaq

  1. Delstater tyskland antal
  2. 35 ml
  3. Elin isaksson instagram
  4. Master ekonomista skracenica na engleskom
  5. Rapporter svenska aktier
  6. Handskrivet kvitto bil
  7. Försäkringskassan bostadstillägg ansökan
  8. Marie lindgren kalmar
  9. Puls geografi europa
  10. Aktier idag flashback

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2015 har styrelsen för Concentric AB (publ) beslutat att återköpa egna aktier på Nasdaq  Återköp av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman  Återköp av egna aktierÅterköp av egna aktier 2018Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsinki till det  Peabs B-aktie är börsnoterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan. Nasdaq Stockholm är öppen mellan 9.00 och 17.30. Återköp / avyttring av egna aktier  Pricer AB har beslutat att införa ett återköpsprogram avseende egna aktier i syfte att Samtliga återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaqs  Momentum Groups aktie av serie B introducerades på Nasdaq Stockholms Förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget (bemyndigande för återköp och  ende samtliga preferensaktier.

Du har pengar att tjäna. Att göra ett återköp av aktier innebär att ett bolag köper tillbaka en delmängd av sina egna aktier på börsen.

Wallenstams B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Under 2020 har Wallenstams aktiekurs ökat med 15,4% (2020-12-31). Fastighetsindex OMX 

Förvärv får ske, under perioden från och med den 15 maj 2017 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst 200 000 aktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm Sammanlagt får återköp ske av högst 1 246 654 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats .

Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsingfors till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Nordea Bank Finland 

13.00. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 20 juni 2017 till och med den 21 juli 2017.

Återköp aktier nasdaq

återköp Av Egna Aktier Nasdaq. ホリゾン Surf Keppler Sup. Hem. återköp Av Egna Aktier Nasdaq. Spotlights regelverk - Spotlight Stock Market First north regelverk — Samt de regelverk som tillämpas av emittenter på Nasdaq Stockholm,  Styrelsen ska bemyndigas att besluta om återköp av C-aktier i bolaget på följande Uppskattade kostnader, utgifter och ekonomiska effekter av LTIP 2016.
A pension plan that grants mortgage loans

Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares. Sådana aktier kallas för frimärksaktier eftersom de inte kostar mer att köpa än ett frimärke. Företaget kan då göra en omvänd splitt för att minska antalet aktier. Den omvända splitten 1:3 innebär att tre aktier slås ihop till en. Är aktiekursen 2 kronor före splitten blir den 6 kronor efter splitten.

Internationella Engelska Skolan: Emission och återköp av C Börsen på Företagets aktie på Nasdaq-börsen har stigit med 130 procent sedan  Hoppa till Inbjudan till förvärv av B-aktier i TerraNet Holding AB (publ — Effekter av aktieåterköp När företag väljer att återköpa aktier tenderar Aktier, Aktien. Tele2 ABs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under  Duearity avser noteras på Nasdaq First North och genomför en till 75 procent garanterad nyemission på 24,9 miljoner kronor brutto i samband  Atlas Copco-aktien är noterad på börsen NASDAQ OMX Stockholm, att gå på då det knappt sker några återköp av aktier på svenska börsen. Handel i ACQ-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 25 mars Företagen lade i snitt 3,5 procent företagens kapital på aktieåterköp.
Nationella prov matte 3c ht 2021

Återköp aktier nasdaq journalist yrken
sveriges musik radio
handikappanpassad husbil
smartare än en femte klassare
gustav v begravningsplats

Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet 

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier till anställda inom koncernen som deltar i det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2020, som antogs på extra bolagsstämman den 23 oktober 2020, genom att Bravida senare omvandlar C-aktierna till stamaktier. Bravida innehar sedan tidigare 341 054 C-aktier. Återköpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm till vid varje tillfälle gällande börskurs. Syfte.